Strona główna

WITAJ

Witam na stronie poświeconej problemom ul. Wygonowej.

 

Pomysł i projekt strony powstał w związku z problemami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym ul. Wygonowej. Na obrębie 7 (patrz mapa wektorowa) jest wiele spraw, które wymagają wyjaśnienia oraz wprowadzenia poważnych zmian. Obecnie na tym terenie jest ogromny problem z realizacja budownictwa mieszkalnego. Związane jest to z szerokością działek. Dodatkowymi utrudnieniami jest brak dróg dojazdowych, który uniemożliwią rozpoczęcie jakiejkolwiek budowy. By rozwiązać w/w problemy potrzebne są:

- właściciele działek (tu brakuje wielu informacji)

- scalenie i nowy podział sasiadujacych działek (jest mały problem z kontaktami do właścicieli)

- wytyczenie dróg komunikacyjnych (zostanie ustalone podczas podziału terenu)

Operatorzy tego serwisu mają nadzieję, iż ta strona stanie się swego rodzaju centrum komunikacyjnym miedzy właścicielami. Będą tu publikowane postępy w pracach oraz informacje odnośnie spotkań właścicieli działek.

Niestety ze względu na ochrone danych osobowych nie możemy umieścić danych kontaktowych do osób które już je podały bezpośrednio w serwisie, ale możemy ułatwić wymianę kontaktów dzięki Panu Markowi Olenderkowi tel. 601 319 632, który podjął się zadania jako swego rodzaju „spinacz”. Pan Marek monitoruje i pilotuje sprawy związane z ul. Wygonową. 

Wspólnie z p. Markiem będziemy tworzyli ten serwis. Chcemy stworzyć bazę kontaktową tak by móc informować wszystkich o spotkaniach itd. Preferowany jest kontakt elektroniczny (e-mail, telefon-sms), ale nie będzie to możliwe dla tych osób, które nie mają dostępu do nowych technologii. Urząd gminy Brwinów, również w tym uczestniczy i rozsyła zawiadomienia listami poleconymi do właścicieli. Niestety to nie jest wystarczające.

 W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa serwisu o moduły forum dyskusyjnego oraz uruchomienie adresu e-mail, na który można będzie pisać informacje do p. Marka

Administratorem serwisu jest Hubert Makos tel. 502 914 557, który jest także właścicielem działek na ul. Wygonowej.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ